NEMOCNICA S POLIKLINIKOU

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU v Leviciach

Adresa: ul. SNP č.19, 934 01 Levice
Telefón:036 / 637 95 22
E-mail:nsp@nsplevice.sk

Predmetom činnosti nemocnice je poskytovanie:

• ústavnej a ambulantnej diagnostickej a liečebno-preventívnej zdravotnej starostlivosti

• jednodňovej zdravotnej starostlivosti

• lekárenskej starostlivosti

• služieb v oblasti spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek

• dopravnej zdravotnej služby

pacientom žijúcim v určenom spádovom území, prípadne i mimo neho.

Naším cieľom do budúcnosti je urobiť pre pacientov všetko, čo je medicínsky a ľudsky možné a pri prinavrátení podlomeného zdravia chceme dosiahnuť maximálnu spokojnosť našich pacientov a ich príbuzných s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Keďže kľúčovým predpokladom na dosahovanie kvalitných služieb sú zamestnanci, naša nemocnica sa orientuje aj na uspokojovanie ich potrieb. Realizujeme prieskum spokojnosti klientov s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, investujeme do ďalšieho vzdelávania pracovníkov, do nových diagnostických a liečebných metód a do zlepšenia nemocničného prostredia.

Dosiahnutie maximálnej spokojnosti našich klientov prostredníctvom riadenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa stalo strategickou orientáciou našej nemocnice. Verím, že k naplneniu tohto cieľa prispeje každý pracovník našej nemocnice.

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.